رضا یزدانی | اخبار | جشن امضای آلبوم درهم

جشن امضای آلبوم درهم

فردا، شنبه ١١ آذر ماه رونمايى و جشن امضا آلبوم  “درهم”  (دهمين آلبوم ) نسخه قاب شيشه اى، به همراه دفتر چه ٢٤ صفحه اى .. در مجتمع كوروش، نشر چشمه برگزار ميشود..

از ساعت ١٤ الى ٢٢

 

مطالب مشابه