همسران رهبران گروه ۲۰ در یک قاب عکس

همسران رهبران گروه ۲۰ در یک قاب عکس ، تصویر یادگاری همسران رهبران گروه بیست که در نشست این گروه در آرژانتین با هم گرفتند .

این روزها آرژانتین شاهد حضور نشست سیاسی گروه ۲۰ با حضور رهبران این گروه می باشد .

همسران رهبران گروه ۲۰ نیز برای این نشست در آرژانتین و بوینس آیرس حاضر شده اند و با همدیگر صحبت و نشست زنانه دارند .

عکس یادگاری همسران رهبران ۲۰ که با همدیگر در آرژانتین به روشی زیبا بر روی پله ها ایستاده اند در رسانه ها به شدت در حال انتشار است .

همسران رهبران گروه 20 در یک قاب عکس

مطالب مشابه