کد آهنگ پیشواز شهرام ناظری آلبوم آواز اساطیریکد آهنگ پیشواز شهرام ناظری آلبوم آواز اساطیری

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • آهنگ پیشواز :   خور آوا ( غروب خورشید ) – آوای رفتن خورشید | کد فعال سازی : ۳۳۱۲۰۶۷

 • آهنگ پیشواز :  مقام مجنونی | کد فعال سازی :  ۳۳۱۲۰۶۸

 • آهنگ پیشواز :  چای بیژن ( چاه بیژن )| کد فعال سازی : ۳۳۱۲۰۶۹

 • آهنگ پیشواز :  روسم ( رستم ) | کد فعال سازی : ۳۳۱۲۰۷۰

 • آهنگ پیشواز :  مقام جلو شاهی | کد فعال سازی : ۳۳۱۲۰۷۱ 

 • آهنگ پیشواز :  مقام مجنونی لنگ | کد فعال سازی : ۳۳۱۲۰۷۲

 • آهنگ پیشواز :  شور درد ( آی ئازیزم ) | کد فعال سازی : ۳۳۱۲۰۷۳

shahram nazeri 3

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • آهنگ پیشواز :   خور آوا ( غروب خورشید ) – آوای رفتن خورشید | کد فعال سازی : ۳۵۱۰۱

 • آهنگ پیشواز :  مقام مجنونی | کد فعال سازی :  ۳۵۱۰۳

 • آهنگ پیشواز :  چای بیژن ( چاه بیژن )| کد فعال سازی : ۳۵۱۰۴

 • آهنگ پیشواز :  روسم ( رستم ) | کد فعال سازی : ۳۵۱۰۵

 • آهنگ پیشواز :  مقام جلو شاهی | کد فعال سازی : ۳۵۱۰۶

 • آهنگ پیشواز :  مقام مجنونی لنگ | کد فعال سازی : ۳۵۱۰۷

 • آهنگ پیشواز :  شور درد ( آی ئازیزم ) | کد فعال سازی : ۳۵۱۰۸

مطالب مشابه
 • با نام و یاد خدا
مطالب مشابه