اعلام شکست فیلتر تلگرام توسط وزیر ارتباطات

به گزارش بدو پیشواز: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار نموداری از شکست فیلتر تلگرام در ایران خبر داد که در ادامه مشاهده می کنید:

اعلام شکست فیلتر تلگرام توسط وزیر ارتباطات

اعلام شکست فیلتر تلگرام توسط وزیر ارتباطات

همچنین بخوانید: افزایش جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به ۱۱۲ میلیون نفر